سلام

آیا شما یک پناهنده در بریتانیا هستید؟

یک کلیسا پیدا کنید

دوستان پیدا کنید

خانواده پیدا کنید

کلیسایی را در نزدیکی خود پیدا کنید

اکنون جستجوکنید

آموزش پناهندگان در کلیساها

تجهیز و توانمندسازی پناهندگان برای همکاری با کلیسای محلی خود.

بحث و گفتگو راجع به فرهنگ و ارتباطات در کلیساهای بریتانیا به زبان فارسی: پنجشنبه شانزدهم جولای: 1-2 بعد از ظهر

در این جلسه ما درباره چالش های برقراری ارتباط در کلیساهای بریتانیا صحبت می کنیم. فرهنگ مردم بریتانیا با فرهنگ شما چگونه متفاوت است و این تفاوت درارتباط شما با رهبری کلیسا و اجتماع که شما در آن زندگی چه تأثیر دارد؟

اکنون ثبت نام نماییداکنون ثبت نام نمایید

بحث در زبان انگلیسی: درک تروما( ضربه ی روحی) برای پناهندگان. سه شنبه 28 جولای: 1-2 بعد از ظهر ، پنجشنبه 30 جولای: 7-8 بعد از ظهر.

آیا یک شما پناهنده هستید که در تلاش بازسازی زندگی خود در بریتانیا هستید؟ اگر بعضی اوقات احساس کمبود و یا با به یاد آوردن خاطرات دشواری که در زندگی شما رخ داده است یا زمانی که در کشور خود بودید درگیر هستید؟ اشکالی ندارد، این خیلی طبیعی است! به بحث ما بپیوندید تا در رابطه با آسیب های روانی و تأثیر آن در زندگی روزمره شما بیاموزید.

اکنون ثبت نام نماییداکنون ثبت نام نمایید

کلیساها مکانهایی هستند که مسیحیان (پیروان عیسی مسیح) با یکدیگر ملاقات می کنند و از اقشار مختلف مردم استقبال و پشتیبانی می کنند. کلیساها در انگلستان از نظر سبک ، سنت و فعالیت متفاوت خواهند بود. بنابراین، ممکن است متوجه شوید که دو کلیسا با یکدیگر بسیار متفاوت به نظر می رسند!

:شما می توانید از کلیساهای بریتانیا انتظارداشته باشید که

  • یکشنبه برای عبادت، دعا و آموختن بیشتر درباره پیروی از عیسی یکجای ملاقات نمایند.
  • در سایر روزهای هفته به گروه های کوچکتر برای فعالیت های مختلف با هم ملاقات کنند. هر کلیسا متفاوت است اما موارد زیر می تواند همه شمول باشد:
    • خواندن کتاب مقدس و با هم دعا کردن
    • فعالیت های اجتماعی (به عنوان مثال: گروه های مادر و کودک نو پا، کافه های اجتماعی)
    • گروه هایی که در آن افراد مراقبت و نگهداری می شوند (به عنوان مثال: یک بانک غذا)
    • رفتن به خانه های یکدیگر و با هم غذا خوردن

لازم نیست شما پیروان عیسی باشید تا در یک کلیسای محلی شرکت کنید، در بروی همه باز است!

کلیسایی را که در نزدیکی شما قرار دارد، در نقشه بالا پیدا کنید و ببینید که چه فعالیت هایی را ارائه می دهند تا در پیدا کردن دوست و خانواده به شما کمک کنند.

کلیساها در بریتانیا

شما چه انتظار دارید